Uppdate

2012-04-28

Sidan lite uppdaterad igen. under referenser samt pågående jobb